Модул 1++ - Курс по английски език в 24 седмици по метода на ШлиманМОДУЛ 1++
(второ издание — с тестове и аудио)

Курс по английски език в 24 седмици по метода на Шлиман с постоянен достъп плюс 2 безплатни е-книги по избор


8 урока с двуезични примери, 18 двуезични четива със субтитри и 24 въпроса


Уроци:
(с двуезични примери)
Азбука и произношение
Основни правила при членуването
Изречение - състав и видове изречения
Бройни и редни числителни
Глагол - образуване, видове, времена
Просто сегашно време на глагола
Просто минало време на глагола
Просто бъдеще време и бъдеще в миналото

Четива:
(с двойни субтитри за начинаещи)
Крабът и лисицата (басня)
Гъските и костенурката (басня)
В лоша компания (басня)
Честният индианец (индианска приказка)
Камилата (басня)
Глупавият петел (басня)
Алчният жерав (басня)
Мечката (истинска история)
Човекът и сатирът (басня)
Прозорливостта на слона (истинска история)
Селянинът и орехите (басня)
Беднякът и дамаджаната със зехтин (басня)

Приложение 1
(с озвучаване и за упражнение на произношението, въпросите и простите времена)
Умникът Ханс (Братя Грим)
Костенурката и двете патици (Езоп, друга версия)
Камилата (Езоп, друга версия)
Човекът и сатирът (Езоп, друга версия)

Приложение 2
(извън уроците)
Глупавите маймуни (джатака)
Дървото с алените пъпки (джатака)
Златната гъска (джатака)
Лъвът и кълвачът (джатака)
Крокодилът и маймуната I (джатака)
Крокодилът и маймуната II (джатака)

Приложение 3
(c тестове)
(24 въпроса към 'Крокодилът и маймуната' I и II с отговори и граматически обяснения)

Въпреки, че в Mодул 1 още не се изучава по-голямата част от материала, заложен в тестовете, те не представляват трудност - можете да проверите отговорите и обяснителните бележки. Въпросите са върху различни части от граматиката като фразови глаголи, притежателни местоимения, просто минало и бъдеще време, близко бъдеще, продължителни времена, подчинително наклонение и други - всичко това се учи по-подробно в следващите модули.Други модули


Курс по английски език в 24 седмици по метода на Шлиман


МОДУЛ 1++
(второ издание — с тестове и аудио)

За да получите код за достъп до Модул 1++ от програмата "Курс по английски език в 24 седмици" по метода на Шлиман изпратете 2 SMS-а (по 6.00лв. с ДДС) на номер 1096 със съдържание meamt. Кодът е с валидност 180 дни след първото използване, като вътре има формуляр за получаване на постоянен достъп по желание. Въведете получения код:

SMS код