Е-книга No 1 - 24 басни на Езоп - двуезични с превод от английски и субтитри24 БАСНИ НА ЕЗОП
двуезична книга със субтитри за начинаещи


(общо 3224 думи в английския текст)The Fox Who Had Lost His Tail — Безопашатата лисица
The Sick Lion — Болният лъв
The Lion in Love — Влюбеният лъв
The Two Frogs — Двете жаби
The Wild Ass and the Lion — Дивото магаре и лъва
The Fox and the Woodcutter — Дърварят и лисицата
The Frogs Asking for a King — Жабите, които си търсели цар
The Gnat and the Lion — Комар и лъв
The Fox and the Crow — Лисица и гарван
The Fox and the Goat — Лисица и козел
The Fox and the Bramble — Лисица и къпина
The Fox and the Monkey — Лисица и маймуна
The Fox and the Grapes — Лисицата и гроздето
The Lion, the Wolf, and the Fox — Лъв, вълк и лисица
The Lion and the Dolphin — Лъв и делфин
The Lion and the Hare — Лъв и заек
The Lion and the Mouse — Лъв и мишка
The Lioness — Лъвицата
The Lion and the Three Bulls — Лъвът и трите бивола
The Eagle and the Arrow — Орел и стрела
The Eagle and the Jackdaw — Орел и чавка
The Eagle and the Fox — Орлицата и лисицата
The Swollen Fox — Преялата лисица
The Farmer and the Fox — Селянинът и лисицата


[с постоянен достъп]

Е-книга No 1

24 БАСНИ НА ЕЗОП
Ако се намирате в България , изпратете SMS с текст bsa на номер 1092 (цена: 2.40лв. с ДДС). Кодът е с валидност 1 път, затова, преди да разгледате книгата, си запишете eBook кодa и паролата за постоянен достъп, които ще намерите вътре. Въведете получения код:

SMS код от България (на латиница!)